Трявна лого

Открити процедури за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

20-06-2024

 

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обявява процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерки:

 - 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“;

- 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“;

- 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

Обявите по съответните мерки можете да намерите приложени по-долу.Приложения:
4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“
6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Новини

Открити процедури за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обявява процедури

Повече

Планови прекъсвания на електрозахранването през седмицата

От 01.07.2024 г. до 02.07.2024 г. в периода 09:00 ч. до 16:00 ч.

Повече

Всички новини

Пълен списък на публикуваните новини

Към новините

Още новини, както и решенията на Общински съвет Трявна можете да намерите в портала на Трявна

https://www.gotryavna.bg

Към портала