Трявна лого

Туристически пътеки

Шепотът на балкана

Тишина. Подухва лек ветрец. Само песента на птиците и шушукането на листата нарушават тишината. Намираш се в Централен Предбалкан, върху територията на един от най-красивите и най-млади природни паркове - „Българка“. Тук са намерили свой дом 230 растителни вида, 31 от които са вписани в Червена книга на България. Може да видиш как измежду дърветата наднича сърна или пък нагоре към своята хралупа прибягва катеричка.

Вървиш нагоре в планината, а гледката те грабва и те кара да се упоиш от величието на природата. Климатът е приятен, но за да си спокоен, по-добре се вслушай в народната мъдрост: „Зиме с торбичка, лете с абичка". Така се ходи в планината.

Тук северните склонове са покрити с губер от широколистни гори. Върховете на Балкана галят окото със заоблените си била, гористи склонове и полегати хребети. Като се качваш нагоре-надолу вероятно ще стигнеш и до пещерите. Дали ще е Змеева дупка или пък Коминчето... Но моят съвет е да не предприемаш рисковани посещение в тях, за да запазиш здравето, а и добрите си спомени от пребиваването си в града ни. Може да се сгушиш в топлата прегръдка на скалните „Баба" и „Дядо". Да се почудиш какво му е махнато на Мъхнатите скали, или пък да извикаш с пълно гърло, за да разбереш защо й викат Виканата скала.

Като спазваш стриктно указанията и следваш добрата маркировка, твоят път може да те отведе до върховете Бъзовец и Кръстец. Там със сигурност ще почувстваш Балкана в нозете си, а погледът ти ще се наслади на великолепна гледка. Можеш, ако решиш и чеверме да си спретнеш с приятели. Добре изградените заслони ще те пазят и от дъжда, ако все пак завали. Тук на върховете Бъзовец и Кръстец се намират параклисите „Вяра, Надежда и Любов" (вр. Бъзовец) и „Св. Иван Рилски" (вр. Кръстец). Намери време да поспреш и при тях и те уверявам, че ще се почувстваш пречистен.