Трявна лого

Всички новини

2023 г.

31-08-2023 Обява за удължен срок на прием по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”

31-08-2023 Обява за удължен срок на прием по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

31-08-2023 Обява за удължен срок на прием по мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

31-08-2023 Обява за удължен срок на прием по мярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“

21-08-2023 Планови прекъсвания на електрозахранването през седмицата

05-07-2023 Обяви за втори прием по 5 отворени процедури по мерки ПРСР 4.1, ПРСР 4.2, ПРСР 6.4.1, ПРСР 7.5 и ПРСР 8.6.

30-06-2023 Покана за участие в обучения

12-06-2023 Планови прекъсвания на електрозахранването през седмицата

01-06-2023 15 земеделски стопани преминаха краткосрочен курс

16-05-2023 Предкарнавално в Музея на хумора и сатирата

16-05-2023 Планови прекъсвания на електрозахранването през втората половина на май

02-05-2023 Планови прекъсвания на електрозахранването в началото на май

18-04-2023 Планови прекъсвания на електрозахранването през втората половина на април

12-04-2023 Безплатен курс по ИКТ за земеделски производители от територията на МИГ "Дряново -Трявна - в сърцето на Балкана"

06-03-2023 Планови прекъсвания на електрозахранването през месец март

15-02-2023 Подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“

15-02-2023 Подмярка 22.2. „Извънредно временно подпомагане за МСП, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“

31-01-2023 Планови прекъсвания на електрозахранването през първата половина на февруари

23-01-2023 Планови прекъсвания на електрозахранването до края на месец януари

20-01-2023 Обява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.2

20-01-2023 Обява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 6.4.1

20-01-2023 Обява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1

20-01-2023 Обява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.2

20-01-2023 Обява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.5

Архив: 2023202220212020201920182017201620152014


към Начало