Трявна лого

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ открива процедури за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

13-02-2024

 

Процедурите са по следните мерки:

 

Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

 

Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ по приема за 2023 г.

 

Мярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“.

 

 

Условия за кандидатстване и повече информация за обявените процедури можете да намерите по-долу в приложените обяви.Приложения:
Обява Мярка 4.2
Обява Мярка 6.4.1
Обява Мярка 8.6