Трявна лого

Стартъп под шипковия храст

30-03-2022

 

Анелия Дионисова Автор

 

Идеята за стартъпа се появява преди девет години. Роденият в Трявна Иво Балевски се занимава с туризъм и през 2013 г. шипката случайно попада в полезрението му като земеделска култура. Готов е да диверсифицира дейността си и решава да стане производител на растението. Купува разсада, когато поредната случайност го запраща в друга посока. „Заговорих се с момчетата, работещи в разсадника, и те ми казаха: Защо не си затвориш цикъла? Наш познат има разработка за студено пресоване на масла“, припомня си Балевски. Среща се с въпросния човек и е завладян от мисълта да произвежда шипково масло, вярвайки, че с чист и качест­вен продукт може да се конкурира на пазара.

 

Концепцията му е одобрена за европейско финансиране през 2016 г. За да я опише на хартия, отбелязва предприемачът с въздиш­ка, се отказва от планираното изкачване на Монблан. Първото му сериозно предизвика­телство е да защити идеята си пред фонд „Земеделие“. Второто е инвестицията. Про­ектът е на стойност 3 800 000 лв., а получе­ната субсидия е 1 млн. лв. Останалата част Балевски трябва да финансира със собствени средства. След близо година лутане по банки в търсене на кредитиране ръка му подава негов приятел от Варна – предприемачът Румен Киров. Той има разнообразно порт­фолио от дейности, основната от които е строителство. Двамата стават съдружници и така се появява „Балевски и Киров“ ООД, а тревненецът влиза в ролята на управител.

 

Фабриката, разположена в планинското село Черновръх, на няколко километра от Трявна, започва да функционира през 2020 г. „Беше дълъг процес – от първата копка до последната керемида, всичко е минало е през главата ми“, казва Иво Балевски. Суровина­та купува от български производители и я предлага в три линии биосертифицирани про­дукти. Брандът използва оптимално всяка част от миниатюрните червени плодове: от семките, в които се съдържа лековито­то масло, през люспите и кюспето, които се мелят разделно, до мъха на шипките. В стремежа си да е устойчив и да запази всеки здравословен елемент в продуктите Балев­ски въвежда иновативни решения, разработе­ни в екип с учени – експерти в съответни­те области. „Науката и бизнесът трябва да вървят ръка за ръка“, вярва той. Така суше­нето става в специално проектирана горив­на инсталация, чийто ресурс са власинките в шипката. 100 кг мъх отделят топлоенергия, достатъчна да изсуши 1 тон шипки. Пред­приемачът подчертава тънкия момент в тази еко технология – температурата при сушенето не надвишава 50 градуса, за да не се изгубят полезните свойства на плодове­те. С гордост разказва за пресата за сту­дено извличане на масло. Тя е патентована разработка на бранда и вади от твърдите семки максималното количество еликсир – до 4.2%, докато стандартната преса извлича 2%–2.5%, обяснява Балевски.

 

В процеса на пресоване е вкаран азот, което, от една страна, сваля температура­та до 28-29 градуса, от друга, изтласква кис­лорода и предпазва маслото от окисляване. Филтроването и съхранението му също ста­ват в азотна среда, което гарантира висо­кото качество на финалния продукт. „Това ни помага да се преборим с конкуренцията на чилийското и китайското масло, които са значително по-евтини“, посочва Балевски. Сред клиентите на бранда са няколко козме­тични компании, готови да плащат по-скъ­по за първокласния му продукт. Предприема­чът е убеден, че това е правилната посока на развитие. Глобалният тренд потвърждава неговия оптимизъм. Според Stratviewresearch пазарът на шипково масло е в растеж и до 2026 г. ще стигне 197.6 млн. долара, като в момента България е втора в топ 3 на све­товните производители на масло – след Чили и преди Турция.

 

Пандемията дава тласък на стартъпа. „Хората все повече се обръщат към здраво­словния начин на живот, търсят чисти про­дукти и това изигра положителна роля в раз­витието ни“, коментира Балевски. По данни от Търговския регистър за 2020 г. фирмите, през които минава дейността на предприя­тието – „Балевски и Киров“ ООД и „Балев­ски и Киров Комерс“ ООД, отчитат 30 хил. лв. от продажба на стоки, направени през декември за половин месец работа на елек­тронния магазин. Следващата година прихо­дите от продажби са се увеличили до 360 хил. лв., според счетоводния отдел на бранда. С новите договори с чуждестранни партньори предприемачът очаква през 2022 г. обороти­те да скочат двойно спрямо 2021 г.

 

Шипковото масло е подмладяващ еликсир за кожата и все повече козметични компании стават клиенти на „Балевски и Киров“. Те са готови да плащат по-високата цена на младия бранд, но да получават чист и качествен продукт

 

Брандът вече е отворил вратата към чуждия пазар и изнася шипково брашно за Нидерландия, Великобритания и Италия през търговци на едро. Следващата цел на „Балев­ски и Киров“ е да влезе на европейския пазар на дребно, като използва фулфилмънт центрове във Франция и Словакия. За да осъщест­ви тази стратегия, Балевски ще следва прин­цип, който важи в планината: „Изкачването на всеки връх е маратон, не спринт. Трябва да се движиш с бавни, уверени стъпки и да си поемаш въздух между тях, за да успееш.“

 

Източник: Forbes България
Снимки от Габриела и Теодор Калушков за Forbes