Трявна лого

Биопроизводители обсъждат добри практики в Трявна

16-06-2021

 

Управителният съвет на Българска Асоциация Биопродукти присъства днес в Трявна на тематична работна среща, посветена на добрите практики, реализирани по ПРСР 2014 – 2020 и организирана от сдружение Национална Селска Мрежа.

Акцентите на организираната среща с участниците бяха перспективи и предизвикателства в преработката, производството и реализацията на биопродукти, както и предимствата на новите технологии и иновации в производството на биопродукти.

Прекрасен пример за това е новата фабрика на „Балевски и Киров“ ООД за производство на продукти от био шипки, реализирана по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ на ПРСР 2014-2020. Фирмата е член на БАБ, което е още едно доказателство за факта, че членовете на асоциацията са истинските бели лястовици на биопроизводството в България.


След посещението на фабриката, където участниците се запознаха с производствения процес, всички се убедиха на практика в ролята на ПРСР за насърчаване на местния бизнес чрез внедряване в него на местни суровини и трансфер на иновации и нови технологии.

 

Източник: Българска Асоциация Биопродукти