Трявна лого

Национален конкурс за детска рисунка на тема „Гергьовден”

12-03-2021

 

Здравейте приятели! Днес във времена на глобална пандемия интернет пространството е единствения безопасен начин за визуална комуникация а изкуството е едно от най уникалните средства за визуално изразяване, то развива нашата сетивност и възвисява нашият дух, дава ни крила да полетим на високо с нашето въображение и да развием своя уникален талант.

Ето и моето предложение към ТАЛАНТЛИВИТЕ ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ

Във връзка с честване празника на училището 6 май 2021 г. Гергьовден НГПИ „Тревненска школа” гр. Трявна

 

ОБЯВЯВА

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА

„ГЕРГЬОВДЕН”

 

Гергьовден е един от най-големите български празници през пролетта. Народът вярва, че светът е поделен между светците. На свети Георги се паднало да владее полето. Затова този празник го свързваме със събуждането на природата, с времето, когато горите, ливадите, нивите се раззеленяват. Тогава се понася омайващият аромат на цветята, тревите и билките. Гергьовден е празник както и на земеделските стопани, дърворезбарите, така и Ден на храбростта - празник на Българската армия.

Легендата, а по-късно житието разказват, че Свeти Георги е бил войник, дори някои пишат, че е бил и пълководец. Със силата на християнството Светеца побеждава змея – олицетворение на злото. Именно тази сцена е в основата на много от иконите с образа на Свети Георги - облечен като войн, на бял кон, пробождащ змея с копие.

 

ИДЕЯТА:

Създаване на детска рисунка на тема „Гергьовден” под формата на национален конкурс с участието на ученици от V, VІ, VІІ и VІІІ клас.

 

ЦЕЛ НА КОНКУРСА:

1. Да се развие, популяризира и повиши интереса на учениците не само в заложената концептуална рамка на темата, но и да се акцентира на значението за всеки млад човек като носител на българската православна традиция и нейната символика в битието и в творчеството.

2. Да популяризира и да повиши интереса на учениците към българския фолклор и Християнски ценности.

3. Участниците да демонстрират възможностите си при работа с графични и цветни материали.

4. Да изявят творческите си умения и желание за експеримент с различните техники – рисунки с молив, туш, креда, сух пастел, акварел, темпера, колаж и др.

 

УЧАСТНИЦИ:

В конкурса могат да участват всички желаещи ученици от цялата страна в редовна форма на обучение от V, VІ, VІІ и VІІІ клас.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОНКУРСНИТЕ ТВОРБИ:

1. Творбите да са авторски, изпълнени с графични или цветни материали, както и принтирани дигитални рисунки.

2. Размерът на творбите да е 35 х 50 см.

3. Информация на гърба на творбата:

• заглавие

• техника

• трите имена на автора

• адрес и учебно заведение или школа

• телефон

Приемат се до 2 /две/ творби от участник

 

СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТВОРБИТЕ: 30 АПРИЛ 2021 г.

Творби, които не отговарят на условията по статут не се допускат до журиране.

Кандидатите приемат условието техните творби да бъдат използвани и отпечатвани върху рекламни материали Конкурсните творби остават във фонда на НГПИ „Тревненска школа”.

04. 05 2021 г. Комисия, преподаватели от НГПИ „Тревненска школа” ще обяви І-во, ІІ-ро, и ІІІ-то място, както и допълнителни поощрителни награди.

06.05.2021 г. Творбите ще бъдат публикувани във фейсбук страницата на училището и ще бъдат обявени наградите -

https://www.facebook.com/TryavnaArtSchool/?ref=bookmarks

Наградените участници ще получат наградите си по пощата или лично след приключване на извънредното положение.

 

НАГРАДИ:

І-во място - Материални награди на стойност 120 лв. и диплом

ІІ-ро място - Материални награди на стойност 100 лв. и диплом

ІІІ-то място - Материални награди на стойност 80 лв. и диплом

Две поощрителни - Материални награди на стойност 50 лв. и диплом

 

ЗА ИНФОРМАЦИЯ:

тел. 0677/62291, GSM: 0879826093, е-mail: artschooltryavna@unicsbg.net

 

АДРЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТВОРБИТЕ И КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

5350 гр. Трявна; ул. „Ангел Кънчев“ № 150

Национална Гимназия за Приложни Изкуства „Тревненска школа“

За допълнителна информация: тел. 0879826091 Лице за контакт: Петър Енчев