Трявна лого

Предложение за безплатни детски градини и ясли за децата на Трявна и Плачковци

24-09-2020

 

На предходното заседание на общински съвет Трявна през месец август заявих намерението на групата общински съветници от ГЕРБ да внесем предложение за изцяло безплатни детски градини и ясли за децата на Трявна и Плачковци. В началото на септември с колегите реализирахме това наше намерение и входирахме в деловодството на ОбС Трявна предложение за промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна, така че разходите по изхранването на децата да бъдат изцяло за сметка на бюджета на Община Трявна. Спазвайки законовите изисквания Предложението за промяна на Наредбата е качено на сайта на общината от 8 септември с 14-дневен срок, в който заинтересованите страни биха могли да отправят предложения и становища по него. Такива до днес не са постъпили нито в деловодството на общински съвет, нито в деловодството на общината.

 

На днешните заседания (23.09.20 б.р.) на постоянните комисии обаче колеги съветници заявиха позиция за отпадане на предложението от утрешния дневен ред на заседанието, тъй като е необходимо да бъдат поискани становища от обществените съвети към детските градини. Обсъдихме този коментар с колегите от групата на ГЕРБ в ОбС и решихме да призовем всеки родител, който подкрепя, или пък не подкрепя предложението за безплатни детски градини и ясли, да заповяда на утрешното заседание (днес – 24.09.20 б.р.) с начален час 14.00 ч. в заседателната зала 403 на Община Трявна, за да изрази своето становище на място.

 

Арх. Константин Брънеков

Общински съветник ОбС Трявна