Трявна лого

Деца, учители и родители - заедно за по-добро бъдеще в Трявна

23-09-2020

 

На 21.09.2020 година в заседателната зала на Община Трявна бе направено публично представяне на проект BG05M2OP001-3.013-0002 – C02 „Деца, учители и родители - заедно за по-добро бъдеще в Трявна“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, Мярка 1 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна” от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново- Трявна – в сърцето на Балкана“.

 

 Проектът е съвместна инициатива на ДГ „Светлина“ – Трявна и партньор – Фондация „Вяра“.

 

Госпожа Весислава Александрова – директор на ДГ „Светлина“ и Ръководител на проекта подробно запозна присъстващите с целите и основните дейности, които предстои да бъдат реализирани с децата и родителите.

 

Общата стойност на проекта е  99 148.00 лв. Продължителност: 24 месеца

 

Проектът е финансиран по процедура BG05M2OP001-3.013 МИГ „Дряново- Трявна – в сърцето на Балкана“ - Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна от Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.