Трявна лого

Гларуси долетяха в Трявна

24-04-2020

 

Два красиви гларуса, нетипични за нашия регион, долетяха вчера, 23 април, в Трявна и впечатлиха приятно местните хора.

 

Посещението на птиците, предпочели да заменят морския бряг с Балканския край, бе уловено от Илиян Белчев и Александра Иванова, които успяха да ги снимат и качат в местните фейсбук групи.

 

Птиците са снимани в полет с разперени крила как кръжат над Трявна, както и в коритото на Тревненска река. Фотосите за часове събраха много харесвания и шеговити коментари.

 

Според научни публикации този вид птица е основно разпространена по Българското Черноморие и река Дунав, особено в градовете. През последните 15-20 години вече гнезди в много от селищата във вътрешността на страната, включително и в София. Тя бива постоянна и скитаща птица, която рядко се среща край вътрешни водни басейни.

 

Сребристата чайка (лат. Larus argentatus), е птица от семейство Чайкови. Характеризира се със светло оперение, като гърбът и крилата й са сиви, като най-дългите махови пера са черни, с бели петна по върховете. Останалите части на тялото са бели. Няма полов диморфизъм. Младите екземпляри имат кафяво оперение с петна.

 

Препитава се край морския бряг, храни се с всичко, което е подходящо за ядене и/или изхвърлено от хората, но най-много обича риба, малки раци и мекотели.

 

Когато открият пасажи от риба, чайките се събират на ята от няколко десетки екземпляра. Понякога разнообразява храната си с мишевидни гризачи – лалугери, мишки, полевки, водни плъхове. Често се храни и с умрели риби, ракообразни и растителни отпадъци, изхвърлени от морето.

 

На разнообразното й хранене се дължи и почистващото „санитарно“ въздействие на тази чайка, която в крайморските селища оползотворява всевъзможни градски отпадъци.

 

В края на лятото много чайки напускат градовете и се събират на хилядни ята в добруджанската ни степ, където масово се угощават с дребни гризачи и насекоми, по време на есенната оран в полята.

 

Размножителният период започва през месец март. Гнезди по покриви на сгради, скали и рядко по пясъка далеч от селищата. Гнездото си прави от клони и трева. Женската снася от 2 до 4 сивосинкави яйца, с тъмносиви и тъмнокафяви петна, които мъти заедно с мъжкия около 3 седмици.

 

Родителите хранят малките с риба, като повръщат полусмляната храна в човката на малкото или на земята. Малките са много лакоми, нарастват бързо и след 40 – 45 дни правят първите опити да летят.

 

През есента цялото семейство напуска гнездото и скита по крайбрежието. През зимата се завръщат отново в крайбрежните селища.

 

Източник: gabrovonews.bg