Трявна лого

На 8-ми април 1565 година е първото официално споменаване на селището Трявна

08-04-2020

Д-р Венелин Бараков

 

Проблемът за раждането на Трявна и ранната история от нейното развитие все още не е получил задоволително решение. Допреди години в научната литература и популярните статии се наложи мнението, че селището е възникнало през Второто българско царство. Като негови основатели се посочваха бягащите от столицата Търновград боляри и градско население, които намират спасение в закътаните гънки на Предбалкана. За средновековният произход на селището се привеждаха и други „доказателства”, като строежа на първата тревненска църква от цар Калоян (1197-1207), и такива от археологическо естество – датиране на разкритите постройки на хълма „Калето” в XIII-XIV в. Арх. М. Харбова, стъпвайки върху непотвърдени данни от писмените извори и погрешно интерпретираните находки от археологическите разкопки на „Калето”, без да познава истинската им датировка, достигна до неверни изводи относно градоустройственото развитие и оформянето на Трявна като селищен център. Авторката счита, че селището се е развило около първоначалното градоустройствено ядро – средновековната църква „Св. Архангел Михаил” и средновековната крепост „Калето”, като селището в ранноосманския период е заемало ниското и сравнително удобно пространство между въпросните обекти.