Трявна лого

Кметът, който „прави от селото град“…

17-02-2020

 

По думите на сина Захариев, именно Стойчо Мошанов „урежда” Трявна да получи от Министерството на земеделието, при това напълно безплатно, разсад за залесяването на района около Трявна. А кметът Захариев успял да мотивира цялото население, което на доброволни начала се включило в залесяването. В интерес на истината, още през 1911 г. председателят на основаното година по-рано Дружество за културно-економическо повдигане на Трявна, Христо Даскалов предлага една от основните насоки в неговата работа да бъде именно залесяването на района около града. Година по-късно, по план, утвърден от Министерството на земеделието и държавните имоти, околностите на Трявна се залесяват с бор, акация и смърч. Залесяването се осъществява съвместно от държавата и Културното дружество, като до 1929 г. са залесени Лясков дял, Св. Илия, Криви дял, Чернева поляна, м. „Блъснатото” и др.

 

„Баща ми е бил доста инициативен – с нескрита гордост споделя инж. Захариев. – Той е назначил и първите лекари на Трявна, единият от които е бъдещият акад. Алекси Пухлев”. Кметът Захариев отваря и първата общинска аптека, твърди синът и допълва, че именно той взема и решението Общината да изкупи електропреносната мрежа в града.

 

„По времето на баща ми е изготвен и първия регулационен план на града”, твърди инж. Захариев. Факт е обаче, че още през 1906 г. Трявна е имала такъв план, който е бил коригиран през 1910 г., след построяването на ж.п. линията.

 

Със сигурност знаем, че Никола Захариев е сред поръчителите на заема от Популярна банка за закупуване на музикалните инструменти за първия духов оркестър „Арфа”. По думите на сина Захариев, той е и градоначалникът, който превръща честванията на годишнината от гибелта на Капитан дядо Никола в събитие от национален мащаб. Първото от тях се провежда през 1927 г. и по покана на кмета Никола Захариев на него присъстват и останалите живи опълченци от четата на Капитана. Сред гостите са и тогавашния английски посланик, Стойчо Мошанов, Андрей Ляпчев, Екатерина Каравелова и др. Посланикът е толкова впечатлен от Трявна, че четири години по-късно се връща отново, този път, за да кара ски, заедно със Стойчо Мошанов и министъра на транспорта. Впоследствие, споделя инж. Захариев, когато отзовават английския посланик от България, Цар Борис ІІІ дава аудиенция, като целия разговор се „върти” около впечатленията на посланика от Трявна. „Заради това и Царят взема решение за построяването на Детския санаториум в Трявна”, твърди наследникът на Никола Захариев. Нещо повече, по думите му, именно баща му кани специалисти от София, които откриват, че „тревненският въздух е много полезен за гръдоболни и астматици”. Той е и човекът, който още през 1927 г. обявява Трявна за курортен и културен център на България. Официално обаче, градът е обявен за „почивно място” със заповед на Министерството на вътрешните работи и народното здраве от 1 април 1937 г.

 

По времето на кмета Никола Захариев, със съдействието и на Културното дружество, Министерството на просвета отпуска средства за първия рекламен филм за Трявна, който е заснет през август 1929 г.

 

През онези години, наред със „столичния хай-лайф”, много колоритни личности посещават града, сред тях са Александър Балабанов и художникът Константин Щъркелов.

 

И, макар че официално сме „почивно място” от 1937 г. или пет години след управлението на Никола Захариев, по преценка на неговите съвременници, той ще остане в историята на Трявна, като един от кметовете, които имат особени заслуги за изграждането й като курорт.

 

А това едва ли би било възможно без съдействието и инициативността на Културното дружество.

 

Б. А. В публикацията са използвани и сведения от доклада на Даниела Тодорова – Дабкова - „Щрихи към историята на Трявна от края на 19 и първата половина на 20 век”, публикуван в Известия на Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство, том 1, 2008 г., издателство „Славена”

 

Галина Иванова