Трявна лого

Художествената гимназия на 100 години

06-02-2020

 

През есента на 1920 г. в Трявна отваря врати държавно столарско училище. Това е първа крачка към възобновяване на художествените занаяти и национални традиции, чиито функции и значение затихват след Освобождението. Целта е постепенно да се излезе от рамките на обикновения занаят и да се наложат оригинални стилистични, пластични и технически решения.

 

Училището става средище, привличащо талантливи преподаватели, като завършилия в Мюнхен художник Иван Христов. Негова е идеята за основаване на музей по резбарско изкуство. Така ценни художествени произведения са спасени от унищожение.

Като възпитаници и преподаватели през школото са преминали изкуствоведът Димитър Друмев, резбарите Цаньо Антонов, Асен Василев, проф. Кънчо Цанев, проф. Антон Дончев и др.

 

Тяхната значимост е за цялата българска пластична култура, а не само в рамките на тревненската школа. Ето и формите на развитие, през които преминава училището:

 

1920–1944 г. – Държавно столарско училище,

1945–1952 г. – Държавно средно училище по дърворезба и сградостроителство,

1952–1975 г. – Техникум по дърворезба и вътрешна архитектура,

1976 г. – Средно художествено училище за приложни изкуства,

2009 г. - Национална гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа”.

 

Амбицията на днешната Национална гимназия за приложни изкуства е да съхранява и развива традициите на тревненската възрожденска иконописна и дърворезбарска школа. Специалностите са „Художествена дърворезба”, „Интериорен дизайн” и „Иконопис”.

 

Учители и ученици имат възможност за пълно разгръщане на творческите си усилия, изучавайки възрожденската традиция в художествената обработка на дървото и осмислянето и в съвремието.

 

Обновяват се формите и стилистиката. Дипломните работи не се затварят само в двуизмерни решения на релефите, а минават в простраството. Творби на учениците са представени на изложби в София, Пловдив, Варна, Габрово, Сливен, Котел, с.Орешак, Варшава, Закопане, Честахова, Полша, Белгия и др.

 

Училищата по изкуствата към Министерство на културата, каквото е и тревненската НГПИ изпълняват и функцията на художествено-творчески и културни средища. Те са етап от цялостната система на художествено и хуманитарно образование – до висшите учебни заведения. Определящо значение в задължителната подготовка имат творческата и изследователска дейност.

 

Училищата по изкуствата са национални поради обхвата на прием на ученици и директното им подчинение и финансиране от министерството на културата. Възпитаници на НГПИ са печелили награди в множество национални и международни конкурси. Дипломирали са се във ВУЗ по изкуствата - НХА, ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”, УСАГ – архитектура, СУ “Климен Охридски”, ВЛУ - София, ВПУ – Шумен. Други са продължили обучението си и работят по специалността в Австрия, Германия, Южна Африка, Израел, САЩ, Канада, Испания.

 

Снимки: Сградата на училището при построяването му и на Първия випуск на Държавното столарско училище

 

в. "Тревненска седмица"