Трявна лого

Защо общинските съветници от ГЕРБ не подкрепиха Правилника на ОбС Трявна

24-01-2020

 

Уважаеми съграждани,


Бих искал да изразя несъгласието на групата общински съветници от ПП ГЕРБ в Трявна с приетия на вчерашното заседание Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Трявна. Нашата група внесе предложение за корекции в предложения Правилник, но поради сериозния им обем колегите общински съветници отхвърлиха възможността те да бъдат разгледани по време на заседанието. Единствената предложена от нас корекция на Правилника, която останалите общински съветници приеха да бъде разгледана, а в последствие и гласувана, бе по отношение на средствата, които следва да се удържат на общински съветник при неизпълнение на задълженията му. Съгласно нашето предложение би следвало от възнаграждението на общинския съветник се удържат средства, както следва:


- при неприсъствие на заседание на Общинския съвет – 15 % от размера на месечното му възнаграждение
- при неприсъствие на заседание на постоянна комисия – 10 % от размера на месечното му възнаграждение
- при неприсъствие на всички заседания на Общинския съвет и на постоянните комисии в рамките на един календарен месец – 100 % от размера на месечното му възнаграждение.


Поради несъгласие на повечето общински съветници от останалите политически сили обаче предложението в крайна сметка не бе прието в този му вид. Вместо това колегите се обединиха около санкция в размер на 55 % от размера на месечното възнаграждение на общински съветник неприсъствал на нито едно заседание на комисия или на Общински съвет през съответния месец. Това бе и една от основните причини, поради които аз и колегите общински съветници от ГЕРБ не подкрепихме този Правилник.


Категорично не приемаме един общински съветник, който не изпълнява задълженията си през съответния месец да получава възнаграждение за този месец. Това е не само лишено от логика, но го намираме и за противозаконно. Задълженията на общинските съветници, за които те следва да получават месечно възнаграждение, са ясно регламентирани в чл. 34, ал.1 на ЗМСМА. Считаме, че получаването на възнаграждение в размер на 45% от месечното такова при неучастие на общински съветник в нито едно заседание на съвета и постоянните комисии за съответния месец е грубо погазване на разпоредбата в Закона за местното самоуправление. В тази връзка идната седмица ще сезираме Областния управител на област Габрово за това противоречие в новоприетия Правилник на ОбС-Трявна.

 

Арх. Константин Брънеков