Трявна лого

Представители на четири оперативни програми се събират в Трявна

04-07-2019

 

В Трявна днес започва информационна среща, организирана от Управляващия орган на Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Министерството на земеделието, храните и горите.

 

Представители на управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони ще отчетат напредъка в прилагането на подхода ВОМР. Ще се проведе  дискусия, в две части, по важни въпроси, свързани с прилагането на подхода ВОМР с представители управляващите органи на Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност” (ОПИК), Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР),  Оперативна програма „Околна среда” (ОПОС) и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж (ОПНОИР).

 

Утре пред участниците в срещата ще бъдат представени често срещани грешки и проблеми при прилагането на подхода ВОМР.   

 

Източник: dariknews.bg