Трявна лого

Общинското сметище в Трявна горя по време на най-големите жеги на 1 юли

03-07-2019

 

Пожарът е бил забелязан към 15:47 часа, когато е подаден сигнал за инцидента. Служители на местната пожарна служба успели да спрат разрастването на огъня и да го потушат.  Препоръки за безопасност
 

Не палете огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня.
    
В дворовете палете огън само, ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.). Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата.
    
Никога не оставайте накладения огън без наблюдение!
    
Не палете огън в  междублоковите пространства, където са паркирани много автомобили, както и в близост до бензиностанции и газостанции, складове за леснозапалими и горими течности.
   
Особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да проявяват пастири, козари, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти.


Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, горския фонд.
   
Особена е отговорността за недопускането на пожари на председателите на кооперации, собствениците и ползвателите на селскостопански земи, както и на кметовете на населените места.
    
Не се допуска паркиране и ремонтиране на земеделска и транспортна техника в  и в близост до узрели зърнени масиви.
    
Повишена пожарна опасност крие и небрежното пушене. Хвърлянето на неугасени фасове може да породи запалителния ефект на бомба. Не изхвърляйте фасове от автомобилите, с които преминавате покрай или през земеделски засети участъци.
    
Не бива да се изхвърлят стъклени бутилки - дефекти по тях могат да имат ефектът на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци.