Трявна лого

Среща за споделяне на резултати по проект BEECOS

28-06-2019

 

На 26.06.2019 г., в Средно училище "П. Р. Славейков", Трявна се осъществи среща за споделяне на опит и резултати от реализирането на проект "Възпитаване на млади еколози" /BEECOS/ по програма Еразъм+. BEECOS е стратегическо партньорство с екологична насоченост между пет училища от европейски държави. Проектът е одобрен и финансиран от Европейския съюз с номер на договора 2017-1-ES01-KA219-037977_5, сключен с национална агенция Център за развитие на човешките ресурси, София. На срещата бяха поканени всички училища от Габровска област и присъстваха представители на РУО - Габрово, Община Трявна, Инфоцентър Трявна и учители от местната общност. Заедно със споделянето на опит от участието в европейско училищно партньорство, се проведе дискусия за предизвикателствата на съвременното образование и възможните перспективи.