Трявна лого

Безплатен курс по ИКТ за земеделски производители от територията на МИГ "Дряново -Трявна - в сърцето на Балкана"

12-04-2023

 

Вие сте земеделски производител, регистриран на територията на МИГ „Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ и искате да повишите конкурентоспособността на земеделското си стопанство като подобрите познанията си по ИКТ. Запишете се за безплатен курс на 21, 22, 23 и 29.04 в Инфоцентър Трявна. Обучението ще завърши със семинар на 30.04.23 г.  Местата са точно 15.

Три причини да се запишете:

- Ще повишите знанията си в областта на ИКТ и ще почерпите опит от колеги и професионалисти.

- Успешно завършилите ще получат Удостоверение за професионална квалификация

- Бонус за участниците: запознаванe с възможностите за работа със Система за електронни услуги към ДФЗ и ИСУН 2020.

 

Краен срок за записване: 18.04.2023 10:00 ч.!

 

За повече информация и записване:

infocenter@tryavna.biz или телефони: 0677 64949 / 0878 758 586

Задължително е да се предостави валиден Уникален идентификационен номер на земеделския стопанин!

 

Курсът е част от дейностите по проект "Увеличаване на пазарния дял и повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопани чрез възможности за професионална квалификация" (BG06RDNP001-19.375- 0001), финансиран по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РЕГИОНИ.Новини

Обява за удължен срок на прием по мярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обявява

Повече

Обява за удължен срок на прием по мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обявява

Повече

Обява за удължен срок на прием по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обявява

Повече

Обява за удължен срок на прием по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обявява

Повече

Обяви за втори прием по 5 отворени процедури по мерки ПРСР 4.1, ПРСР 4.2, ПРСР 6.4.1, ПРСР 7.5 и ПРСР 8.6.

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обявява процедури

Повече

15 земеделски стопани преминаха краткосрочен курс

По проект BG06RDNP001-19.375-000, ПРСР

Повече

Безплатен курс по ИКТ за земеделски производители от територията на МИГ "Дряново -Трявна - в сърцето на Балкана"

Вие сте земеделски производител

Повече

Всички новини

Пълен списък на публикуваните новини

Към новините

Още новини, както и решенията на Общински съвет Трявна можете да намерите в портала на Трявна

https://www.gotryavna.bg

Към портала