Трявна лого

Планови прекъсвания на електрозахранването до края на месец януари

23-01-2023

 

От 23.01.2023 г. до 25.01.2023 г. в периода 08:30 ч. до 16:00 ч.

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: община Трявна: с. Стайновци, с. Тодореци, с. Войници

 

От 23.01.2023 г. до 27.01.2023 г. в периода 08:30 ч. до 16:30 ч.

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Трявна - ул. „Христо Ботев“ №36; ул. „Цаньо Шишков“ №6А.

 

На 24.01.2023 г. в периода 08:30 ч. до 16:30 ч.

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в районите на: гр. Трявна - ул. „Христо Смирненски“ №29; ул. „Бачо Киро“ №6; ул. „Алекси Пухлев“ №1.

 

На 25.01.2023 г. в периода 08:30 ч. до 16:30 ч.

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в районите на: гр. Трявна - ул. „Алекси Пухлев“ №3,8.

 

От 30.01.2023 г. до 01.02.2023 г. в периода 08:30 ч. до 16:00 ч. поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: община Трявна: с. Иринеци, с. Свирци, с. Ралевци

 

На 31.01.2023 г. в периода 08:30 ч. до 16:30 ч.

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в районите на:  гр. Трявна - ул. „Украйна“ №20 .Новини

Обява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.5

Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”

Повече

Обява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.2

Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Повече

Обява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1

Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”

Повече

Планови прекъсвания на електрозахранването през първата половина на февруари

На 01.02.2023 г. в периода 08:30 ч. до 16:30 ч.

Повече

Планови прекъсвания на електрозахранването до края на месец януари

От 23.01.2023 г. до 25.01.2023 г. в периода 08:30 ч. до 16:00 ч.

Повече

Обява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 8.6

Мярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“

Повече

Обява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 6.4.1

Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Повече

Обява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.2

Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Повече

Всички новини

Пълен списък на публикуваните новини

Към новините

Още новини, както и решенията на Общински съвет Трявна можете да намерите в портала на Трявна

https://www.gotryavna.bg

Към портала