Трявна лого

Планови прекъсвания на електрозахранването до края на юни

22-06-2022

 

На 23.06.2022 г. в периода 09:00 ч. до 16:00 ч.

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в районите на: гр. Трявна – ул. „Христо Ботев“ №54А; ул. „Стара Планина“ №147; ул. „Петко Рачев Славейков“ №112; ул. „Тепавици“ №0; Българо-Американска кредитна банка АД; Стефан Вълчев 2005 EООД

 

От 28.06.2022 г. до 30.06.2022 г. в периода 09:00 ч. до 13:00 ч.

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Трявна - ул. Стоянков дол; ул. Украйна.Новини

Предкарнавално в Музея на хумора и сатирата

Предпоследната седмица на месец май е времето, когато цяла България е в Габрово

Повече

Подмярка 22.2. „Извънредно временно подпомагане за МСП, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“

Подкрепа по подмярка 22.2. „Извънредно

Повече

Подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“

С изменението на Наредба № 3 от 2022 г.

Повече

Планови прекъсвания на електрозахранването през седмицата

От 05.06.2023 г. до 08.06.2023 г. в периода 09:00 ч. до 16:00 ч.

Повече

Обява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 8.6

Мярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“

Повече

Обява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 6.4.1

Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Повече

Всички новини

Пълен списък на публикуваните новини

Към новините

Още новини, както и решенията на Общински съвет Трявна можете да намерите в портала на Трявна

https://www.gotryavna.bg

Към портала