Трявна лого

Национален конкурс за детска рисунка на тема „Гергьовден”

12-03-2021

 

Здравейте приятели! Днес във времена на глобална пандемия интернет пространството е единствения безопасен начин за визуална комуникация а изкуството е едно от най уникалните средства за визуално изразяване, то развива нашата сетивност и възвисява нашият дух, дава ни крила да полетим на високо с нашето въображение и да развием своя уникален талант.

Ето и моето предложение към ТАЛАНТЛИВИТЕ ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ

Във връзка с честване празника на училището 6 май 2021 г. Гергьовден НГПИ „Тревненска школа” гр. Трявна

 

ОБЯВЯВА

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА

„ГЕРГЬОВДЕН”

 

Гергьовден е един от най-големите български празници през пролетта. Народът вярва, че светът е поделен между светците. На свети Георги се паднало да владее полето. Затова този празник го свързваме със събуждането на природата, с времето, когато горите, ливадите, нивите се раззеленяват. Тогава се понася омайващият аромат на цветята, тревите и билките. Гергьовден е празник както и на земеделските стопани, дърворезбарите, така и Ден на храбростта - празник на Българската армия.

Легендата, а по-късно житието разказват, че Свeти Георги е бил войник, дори някои пишат, че е бил и пълководец. Със силата на християнството Светеца побеждава змея – олицетворение на злото. Именно тази сцена е в основата на много от иконите с образа на Свети Георги - облечен като войн, на бял кон, пробождащ змея с копие.

 

ИДЕЯТА:

Създаване на детска рисунка на тема „Гергьовден” под формата на национален конкурс с участието на ученици от V, VІ, VІІ и VІІІ клас.

 

ЦЕЛ НА КОНКУРСА:

1. Да се развие, популяризира и повиши интереса на учениците не само в заложената концептуална рамка на темата, но и да се акцентира на значението за всеки млад човек като носител на българската православна традиция и нейната символика в битието и в творчеството.

2. Да популяризира и да повиши интереса на учениците към българския фолклор и Християнски ценности.

3. Участниците да демонстрират възможностите си при работа с графични и цветни материали.

4. Да изявят творческите си умения и желание за експеримент с различните техники – рисунки с молив, туш, креда, сух пастел, акварел, темпера, колаж и др.

 

УЧАСТНИЦИ:

В конкурса могат да участват всички желаещи ученици от цялата страна в редовна форма на обучение от V, VІ, VІІ и VІІІ клас.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОНКУРСНИТЕ ТВОРБИ:

1. Творбите да са авторски, изпълнени с графични или цветни материали, както и принтирани дигитални рисунки.

2. Размерът на творбите да е 35 х 50 см.

3. Информация на гърба на творбата:

• заглавие

• техника

• трите имена на автора

• адрес и учебно заведение или школа

• телефон

Приемат се до 2 /две/ творби от участник

 

СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТВОРБИТЕ: 30 АПРИЛ 2021 г.

Творби, които не отговарят на условията по статут не се допускат до журиране.

Кандидатите приемат условието техните творби да бъдат използвани и отпечатвани върху рекламни материали Конкурсните творби остават във фонда на НГПИ „Тревненска школа”.

04. 05 2021 г. Комисия, преподаватели от НГПИ „Тревненска школа” ще обяви І-во, ІІ-ро, и ІІІ-то място, както и допълнителни поощрителни награди.

06.05.2021 г. Творбите ще бъдат публикувани във фейсбук страницата на училището и ще бъдат обявени наградите -

https://www.facebook.com/TryavnaArtSchool/?ref=bookmarks

Наградените участници ще получат наградите си по пощата или лично след приключване на извънредното положение.

 

НАГРАДИ:

І-во място - Материални награди на стойност 120 лв. и диплом

ІІ-ро място - Материални награди на стойност 100 лв. и диплом

ІІІ-то място - Материални награди на стойност 80 лв. и диплом

Две поощрителни - Материални награди на стойност 50 лв. и диплом

 

ЗА ИНФОРМАЦИЯ:

тел. 0677/62291, GSM: 0879826093, е-mail: artschooltryavna@unicsbg.net

 

АДРЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТВОРБИТЕ И КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

5350 гр. Трявна; ул. „Ангел Кънчев“ № 150

Национална Гимназия за Приложни Изкуства „Тревненска школа“

За допълнителна информация: тел. 0879826091 Лице за контакт: Петър ЕнчевНовини

Конкурс „Светлината на Великден“

Организиран от ПГИ "Рачо Стоянов"

Повече

Отвориха офертите за проектиране и строителство на тунела под Шипка

Отворени са ценовите оферти в тръжната процедура

Повече

Златко Паунов – уникална личност с висока ерудиция и изключителен дух

Честит рожден ден на скулптора Златко Паунов!

Повече

Национален конкурс за детска рисунка на тема „Гергьовден”

Обява

Повече

Планови прекъсвания на електрозахранването през април

От 05.04.2021 г. до 23.04.2021 г. в периода 08:30 ч. до 16:30 ч.

Повече

Открита процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Повече

Открита процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

По мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”

Повече

Открита процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна

Повече

Всички новини

Пълен списък на публикуваните новини

Към новините

Още новини, както и решенията на Общински съвет Трявна можете да намерите в портала на Трявна

https://www.gotryavna.bg

Към портала