Трявна лого

Националният оперативен щаб заедно с експерти ще обсъдят какви действия да се предприемат след приключване на грипната ваканция

09-03-2020

Новини

Цветомир Чернокожев блести при разгром на Левице в Словакия

Цветомир Чернокожев и Левице подновиха своето участие

Повече

С изложбата "30 + 30" Светлин Стефанов отбеляза своя юбилей в Музея на хумора и сатирата

В изложбата са представени 30 негови карикатури...

Повече

Планови прекъсвания на електрозахранването през декември

От 30.11.2020 г. до 04.12.2020 г. в периода 08:30 ч. до 16:30 ч.

Повече

Тревненската художествена школа е жива и до днес

Срещаме ви с Денислав Денев

Повече

Открита процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Мярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения”

Повече

Отворена процедура

Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

Повече

Обява за откриване на процедура чрез подбор на проекти

„Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000“

Повече

ВОМР с подкрепата на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“

Повече

Всички новини

Пълен списък на публикуваните новини

Към новините

Още новини, както и решенията на Общински съвет Трявна можете да намерите в портала на Трявна

https://www.gotryavna.bg

Към портала