Трявна лого

Обявена е грипна ваканция – време е за пързалки!

22-01-2018

 

През седмица № 3 (15.01.2018 - 21.01.2018 г.) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания за община Трявна и община Дряново, намиращи се на територията на  Габровска област нарасна и заболяемостта достигна предепидемична стойност съответно от:

 

 340,84  на 10 000 души за общинаТрявна  и                                                                   

 302,67  на 10 000 души за община Дряново

 

      Най–висока е заболяемостта във възрастовата група 0 - 4 г. (1098 %00), следвана от възрастовата група 5-14 г. (1080 %00).

      Заболяемостта от ОРЗ и грип в останалите общини на областта  е следната:

      община Габрово  -   279,63  %00 (при епидемична стойност за областта 350 на 10 000 / ; 

      община Севлиево –  147,86 %00.

 

      Във връзка с гореизложеното  на основание  Методично указание за борба с грипа и острите респираторни заболявания, утвърдено със Заповед № РД 09-657/25.09.2000 г. на Министъра на здравеопазването, със Заповед на Директора на РЗИ Габрово, считано от 23.01.2018 г. до 28.01.2018 г.  на територията на община Трявна и община Дряново се обявява грипна епидемия.

 

Източник: Регионална здравна инспекция - Габрово

Снимка: Инфоцентър Трявна, Архив