Трявна лого

Протест на работниците и служителите на „ЕМКО“ ООД

13-09-2017

ОТВОРЕНО ПИСМО

ДО МЕДИИТЕ

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

за

провеждане на протест на работниците и служителите на „ЕМКО“ ООД - Обособено производство – площадки гр. Трявна и с. Белица

на 14 септември 2017 г.

 

 

            Уважаеми представители на медиите,

 

През месец август Ви информирахме за мащабните действия от страна на държавни органи по унищожението на един от най-големите български производители и данъкоплатци – дружеството ЕМКО – гр. София.

 

Както вече посочихме, по време на свое заседание (25.07.2017 г.), като допълнителна и непредвидена в дневния ред точка, Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерски съвет прие решение за спиране на издадените на „ЕМКО“ - Лиценз за износ и внос на продукти, свързани с отбраната, както и Удостоверения към него.

 

След проведения от нас протест, на 21.08.2017 г., получихме уверението на министъра на икономиката, че действието на спрения Лиценз на дружеството ще бъде възстановено при отстраняване на констатирани от служба КОС към ГДНП на МВР нарушения. Въпреки непризнаването и оспорването на тези нарушения, ръководството на дружеството отстрани всичко, квалифицирано като нарушение от страна на проверяващите органи, което беше удостоверено и от служба КОС още на 29.08.2017 г.. Към настоящия момент Лицензът на дружеството не само не е възстановен, но и „ЕМКО“ ООД продължава да търпи санкции от страна на официалните институции, изразяващи се във възпрепятстване на нашата търговска дейност в Република България с български дружества с мотив, че е спряно действието на външнотърговския лиценз – обстоятелство, нямащо отношение към търговията в страната. Към настоящия момент неоснователно и незаконосъобразно се задържа експедицията на реализирана и предадена на друго българско дружество продукция на „ЕМКО“ ООД, което води до загуби в размер на десетки милиони за българската държава.

 

От Министерство на икономиката вероятно е наредено на една от основните фирми, занимаващи се с външна търговия със специална продукция (същата фирма е изцяло държавна собственост) да развали договорите си с „ЕМКО“ ООД, което е явен показател за грубо и незаконосъобразно вмешателство на правителствено ниво в работата на български предприятия.

 

Репресивните и тенденциозни действия на институциите в нашата държава спрямо един български производител и търговец ще доведат до закриване на специалното производство в Република България, в т.ч. и на предприятията на територията на гр. Трявна и с. Белица, освобождаване на работници и служители и оставяне без препитание на повече от 1000 семейства на територията на община Трявна, Габровска, Търновска и Бургаска област.

 

Усилията да бъде унищожено нашето предприятие ще доведат до огромни по своите размери загуби и ще нанесат непоправимо клеймо на България като утвърден производител в областта на специалното производство.

 

            Във връзка с гореизложеното, с цел защита на работните места на работниците и служителите на ЕМКО“ ООД - Обособено производство – площадки гр. Трявна и с. Белица, на 14.09.2017 г. от 11:00 до 12:00 часа ще се проведе протест пред Автогара, с. Вонеща вода, общ. Велико Търново - непосредствено до път II-55 /път I-5/.

Цел: Изразяване на протест срещу спиране на Лиценз за износ и внос на продукти, свързани с отбраната на „ЕМКО“ ООД, срещу възпрепятстване на търговската дейност на територията на Република България и защита на работните места на работниците и служителите на дружеството.

Организатор: Инициативна група на работници и служители на „ЕМКО“ ООД – Обособено производство – Трявна.

 

            Молим за Вашето съдействие при отразяването на обявеното мероприятие, за да може исканията ни да достигнат до всички наши съграждани!

 

 

 

С уважение,

Инициативна група на работници и служители

на „ЕМКО“ ООД – Обособено производство - Трявна

 

Снимка: Димитър Сотиров, Архив