Трявна лого

„Хроники от България: Корени“

05-07-2017

 

„Хроники от България: Корени“  е авторска изложба на Ивелина Берова. Това  е мащабен личен проект, който започва през 2011г. Чрез него  авторът изследва тясната връзка между бита, нравите, обичаите, труда на българина и географията на мястото, където той живее. От друга страна, проследява нишката, влиянието на родовата памет и културните натрупвания в поколенията върху характера сега живеещия аз. Изложбата “Хроники от България: Корени” представя част от фотографиите в този проект. Неин герой е човекът – къс природа, подобен на вековен дъб, опрян здраво о земята, събрал поколения мъдрост и съхранил в себе си изконно човешкото, носител на памет, жизнелюбие и сила.