Трявна лого

Какво е общото между социално предприемачество и английски език?

05-07-2017

 

Социални предприемачи по дух и професия, преподаватели по чужди езици, икономика, информационни технологии и предмет на чужд език, и иноватори по призвание се събраха на 3-ти юли 2017 г., в х-л „Калина Палас“ в Трявна на конференция за популяризиране на резултатите от проект SET2CLIL (№ 2015-1-BG01-KA202-014337), финансиран от Програма Еразъм+.

 

5 учебни модула по социално предприемачество, създадени от екип от  5 държави, 30 разработени урока с видеа, инфографики, мисловни карти и електронно портфолио, заедно с примери за 30 успешни социални предприятия в Европа. Това са част от резултатите, обсъдени по време на събитието в допълнение на дискусиите за мястото и ролята на социалния предприемач и иновативния подход за интегрирано обучение по социално предприемачество на английски език.

 

Представители на Регионалното управление по образование и Центъра за кариерно развитие в Габрово, преподаватели и действащи социални предприемачи обсъдиха същността на социалното предприемачество и метода CLIL (обучение по предмет на чужд език) и начинът, по който проектът ги обединява.

 

В интерактивна работа по групи участниците имаха практически досег със създадените материали и дискутираха тяхната приложимост.

 

За предприемачеството от първо лице разказаха Михаил Черкезов – Обществен клуб „Фурна“, Габрово,  Наталия Парова (ЦСРИ - Трявна) и Илияна Дончева от Социално предприятие за обществено хранене към Община Трявна.

 

Конференцията завърши със среща с Рада Госпожина в музей „Старото школо“ в Трявна.  

 

Още за проекта на адрес: http://set2clil.tryavna.eu

  https://www.facebook.com/SET2CLIL/