Трявна лого

Подмярка 6.4 прием 2017г., субсидия до 200 000 евро за неземеделски дейности в селски район

12-05-2017

Кратко резюме на подмярка 6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности.