Трявна лого

Нови правила за прием в детските градини на територията на община Трявна

04-04-2017

 

С приемането на "Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини" се въвеждат нови правила за прием на деца в детските заведения на територията на Община Трявна.

 

Срокът за подаване на заявления за прием на деца в яслена група и в първа възрастова група /3-4 годишни/, навършващи 3 години в годината на приема е от 1 април до 31 май на съответната календарна година.

 

Неподадените в срок заявления могат да се представят в детската градина и след тази дата, като приемът се осъществява в зависимост от свободните места в съответната детска градина.

 

Списъкът на приетите деца се изнася на информационно табло в детската градина до 5 юни. От 5 до 10 юни родителите/настойниците на записаните деца писмено потвърждават желанието си детето им да бъде прието в съответната детска градина.