Трявна лого

Форум за презентиране на дейността и бъдещите планове и инициативи на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"

22-06-2018

 

По инициатива и покана на Община Трявна на 28.06.2018 г. от 16.00 часа в заседателната зала на Община Трявна, на адрес: гр. Трявна, ул. "Ангел Кънчев" 21 може да се присъедините към  Форума за презентиране на дейността и бъдещите планове и инициативи на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана". Целта е да се запознаете с дейността на МИГ, както и с възможностите за финансиране на идеите ви по различните оперативни програми на фондовете на ЕС.

 

За допълнителна информация: 0877 111 165