Трявна лого

Автобуси

АВТОГАРА ТРЯВНА +359 677 634 13

I. Линия Трявна-Габрово

ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ:

Трявна-Габрово:

5.30, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.30

Габрово-Трявна:

6.30, 7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30

ПРАЗНИЧНО РАЗПИСАНИЕ:

Трявна-Габрово:

7.30, 10.30, 12.30, 14.30, 17.30, 18.30

Габрово-Трявна:

8.30, 11.30, 13.30, 15.30, 18.30, 19.30

II. Линия Стояновци-Плачковци

ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ:

Стояновци-Плачковци:

5.50, 6.50, 9.00, 10.00 (от "Трема"АД), 11.00, 12.00, 13.00, 14.35, 16.00, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30 (от "Трема"АД)

Плачковци-Стояновци:

4.50 (до "Трема" АД), 6.20, 6.50 (до "Трема" АД), 7.20, 8.00 (до"Трема"АД), 9.30, 10.30 (до "Трема"АД), 11.30, 12.30, 13.30, 15.05, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00

ПРАЗНИЧНО РАЗПИСАНИЕ:

Трявна (от "Трема"АД)-Плачковци:

7.30 (до Радевци), 9.30 (до Стоевци), 11.30, 13.30, 16.30 (до Радевци), 18.15 (зимно - до Стоевци), 19.15 (лятно - до Стоевци), 20.30 (зимно - до Плачковци)

Плачковци-Трявна:

8.10 (от Радевци), 10.10 (от Стоевци), 12.00 (от Плачковци), 14.00 (от Плачковци), 17.00 (от Радевци}, 18.45 (зимно - от Стоевци)/, 19.45 (лятно от Стоевци)

III. Линия Трявна-Станчев хан

ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ:

Трявна-Станчев хан:

Понедлник: 7.10, 12.30
Петък: 16.30

Станчев хан-Трявна:

Понеделник: 7.50, 13.00
Петък: 17.10

ПРАЗНИЧНО РАЗПИСАНИЕ:

Трявна-Станчев хан:

Събота: 7.10, 17.30 лятно
Неделя: 7.10, 16.30 (з) /17.30 (л)/

Станчев хан-Трявна:

Събота: 7.50, 18.00 лятно
Неделя: 7.50, 17:00 з /18.00 л/

IV. Линия Трявна-Вонеща вода

ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ:

Трявна-Вонеща вода:

Понедлник: 8.00, 13.00

Вонеща вода-Трявна:

Понеделник: 8.30, 13.30

ПРАЗНИЧНО РАЗПИСАНИЕ:

Трявна-Вонеща вода:

Събота: 8.30, 17.30 лятно
Неделя: 8.30 лятно, 16.30 з /17.30 л/

Вонеща вода-Трявна:

Събота: 9.00, 18.00 лятно
Неделя: 9.00 лятно, 17.00 з /18.00 л/

V. Линия Трявна-Фъревци

ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ:

Трявна-Фъревци:

Понеделник: 8.00, 12.00

Фъревци-Трявна:

Понеделник: 8.30, 12.30

VI. Линия Плачковци-Стоевци

ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ:

Плачковци-Стоевци:

5.50, 9.40 (само понеделник), 12.30, 16.30

VII. Линия Плачковци-Радевци

ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ (само понеделник):

Плачковци-Радевци:

8.50, 13.00

VIII. Линия Трявна-София

ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ:

Трявна-София:

Понеделник - събота: 07.30, 16.10

София-Трявна:

Понеделник - събота: 11.30, 16.00

ПРАЗНИЧНО РАЗПИСАНИЕ:

Трявна-София:

Неделя: 14.50, 16.10

София-Трявна:

Неделя: 11.30, 16.00

Легенда:

"АЛЕКС" ЕООД
ЕТ "М-ТРАНС ДАНИЕЛА МАНЕВА"
"ЮНИОН ИВКОНИ"

АВТОГАРА ТРЯВНА +359 677 634 13

- само в понеделник
** - само в неделя
*** - понеделник, събота и неделя
(без *) - без понеделник
***** - само в събота

(* и сряда) - само в понеделник и сряда
**** - само в сряда
(л) - лятно разписание
(з) - зимно разписание

 

ЖП транспорт

За да планирате пътуването си до Трявна използвайте разписанието на БДЖ